בית תנועות הנוער היהודיות בפולין ערב המלחמה

תנועות הנוער היהודיות רשמו פרק מכובד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, הן בתרומתן להגשמה הציונית והן בהובלת ההתנגדות היהודית לנאציזם.​
תנועות הנוער שקמו בפולין בשלהי מלחמת העולם הראשונה ואחריה, הושפעו ולמדו לא מעט מדגם תנועות הנוער בגרמניה ובאוסטריה, אך מקור השראתן העיקרי היה יהדות פולין ומזרח אירופה. ​
התערוכה עוסקת בהוויית בני הנוער בתנועה ומציגה את פעילויותיהם המגוונות: ספורט, מחנאות, יצירה תרבותית, למידה משותפת, סמינרים, גיבוש עמדות ערכיות וחיי חברה תוססים.​
המבקר בתערוכה נכנס לקן התנועתי שמוצגים בו דגלי התנועות כמו גם ספרים, כלי נגינה, מכשירי ספורט, כרזות, עיתוני קיר וחפצים שונים שמעידים על עיסוקיהם של בני הנוער. ​
התערוכה מציגה גם את הפעילות בקיבוצי ההכשרה ובמחנות הקיץ והחורף. את התצוגות מלווה סרט המתאר את צמיחת תנועות הנוער ואת תהליך ההכשרה לקראת עלייה והגשמה. ​
בתערוכה מיוצגות מגוון תנועות נוער: השומר הצעיר, פרייהייט – החלוץ (דרור), גורדוניה, הנוער הציוני, עקיבא, בית"ר, השומר הדתי ותנועת צוקונפט.

תערוכת בית תנועות הנוער