מאגרי מידע

בניית מאגרי המידע הם פעילות חינוכית באחריות מח' הדרכה ובשיתוף פעולה עם גופים אקדמיים ואחרים

לוגו בית מורשת
לוגו קרנות הביטוח הלאומי
לוגו המחלקה לתקשורת המכללה האקדמית ספיר
לוגו שירות בתי הסוהר
לוגו רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת ספיר
לוגו רדיו פוקוס