חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תכניות במערכת גפ"ן

אתר שחזור הקרב

משואה לתקומה במוזיאון יד מרדכי

התוכנית מתמקדת בשני האירועים המכוננים שקרו לעם היהודי במאה ה-20: השואה והקמת מדינת ישראל. במהלך הפעילות נסייר במספר אתרים ונקיים סדנה בקבוצות. דרך ההדרכות באתרים השונים והסדנה נקיים שיח על הקשר בין סיפור השואה לסיפור התקומה.
אתרי הביקור יהיו: המוזיאון המתמקד בסיפורה של יהדות ורשה – החל מהשגשוג התרבותי בין שתי מלחמות העולם, שנות המלחמה והגטו ועד למרד גטו ורשה. סיור בבית הקברות של חללי הקרב ממלחמת העצמאות. סיור בגבעת שחזור הקרב – בה התרחש הקרב על הקיבוץ במלחמת העצמאות ובה נשוחח גם על החיים אז והיום על גבול עוטף עזה, והאנדרטה להנצחת מרדכי אנילביץ', מנהיג האי"ל במרד גטו ורשה.
ניתן להוסיף מפגש עם איש עדות מתקופת השואה או מתקופת הקמת הקיבוץ שיספר את סיפורו האישי והחיים בקיבוץ על הגבול


מספר תוכנית: 25491
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי תיכון וחטיבות ביניים
היקף פעילות: יום ביקור של עד 6 שעות

תערוכת בית תנועות הנוער

שורשי המרד

תנועות הנוער היהודיות רשמו פרק מכובד בהיסטוריה שבין המלחמות ובתקופת מלחמת העולם השנייה, הן בתרומתן להגשמה הציונית והן בהובלת ההתנגדות היהודית לנאציזם. תוכנית זו תתמקד בסיפורם של אנשי תנועות הנוער בפולין בין שתי מלחמות העולם ובתקופת השואה. במהלך היום יעברו המודרכים במספר אתרי הדרכה בהם ייחשפו לסיפור של יהדות וורשה "מתפארת לחורבן" תוך התמקדות בסיפורן של תנועות הנוער היהודיות שהיוו נדבך חשוב בשמירה על הפעילות החינוכית גם בזמנים בלתי אפשריים ובקריאה למרד במציאות הקיימת. דרך הדרכה בתערוכות המוזיאון, באתר שחזור הקרב במלחמת העצמאות ובסדנה נעסוק בשורשי המרד; נדבר על הערכים של אנשי תנועות הנוער, אנשי חזון עם ביקורת על המציאות, אנשי קהילה וחיי קבוצה ושיתוף, אנשים שהקדישו את עצמם למען מטרה גדולה מהם. נעסוק בדילמות איתן נאלצו להתמודד במהלך המלחמה והשואה ונעסוק בשאלות על תפקיד הנוער אז והיום.


ניתן להוסיף מפגש עם איש עדות מתקופת השואה שיספר את סיפורו ותקומתו האישית.


מספר תוכנית: 25503
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי תיכון
היקף פעילות: יום ביקור של עד 6 שעות

בני נוער בגטו ורשה

נוער בגטו ובשואה

בתקופת השואה התמודדו בני הנוער עם מציאות קשה ולא נורמלית שדרשה מהם לחרוג מהמוכר והמובן מאליו עבורם עד לאותה הנקודה. בני נוער רבים נזרקו בבת אחת לעולם המבוגרים, נאלצו לדאוג למשפחותיהם כלכלית ומורלית, להתמודד עם אבדן השגרה המוכרת ומערכת החינוך, להיות אחראים יחידים לאחים קטנים ועוד. תוכנית זו תתמקד בסיפורים מייצגים של נערות ונערים צעירים בוורשה בתקופת השואה, בגטו ובמרד. דרך סיור בתערוכות המוזיאון ובסדנאות, נספר את סיפור יהדות ורשה "מתפארת לחורבן" כאשר עדויות נערים ונערות שחוו את האירועים בגוף ראשון מובילות את הדיון והפעילות. נתבונן יחד עם התלמידים כיצד נראו חיי היום יום שלהם, מה הטריד אותם? במה עסקו? עם אילו דילמות נאלצו להתמודד? ובעיקר כיצד התמודדו, אלו פתרונות נוצרו בתוך המציאות, אילו כוחות פנימיים התגלו ואילו משאבים אישיותיים עמדו לרשותם?


ניתן לשלב ביום מפגש עם איש עדות שיספר את סיפורו האישי.


מספר תוכנית: 25516
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: חטיבות ביניים ותיכונים
היקף פעילות: יום ביקור של עד 6 שעות

קשריות וחברות תנועות נוער יהודיות בתקופת השואה

תכנית "מנהיגות בצמתי הכרעה" - תקציר

המציאות הקיצונית איתה התמודדו הקהילות היהודיות והמוני היהודים בזמן השואה הצמיחה לא פעם דמויות בעלות כושר מנהיגות, אשר בלטו בפועלן ובאישיותן וניסו, למרות הכל, להשפיע על המציאות בכיוון הראוי בעיניהן. התוכנית תתמקד בסיפורם של מנהיגים ומנהיגות בתקופת השואה. נלמד ביחד את הסיפורים השונים של הדמויות: הרקע ממנו צמחו, גישות ערכיות וחינוכיות שהובילו אותן, סגנון המנהיגות שהתגלה ואופן ההתמודדות של המנהיגות היהודית לנוכח המציאות. בכל אחת מדמויות אלה נמצא סיפור שונה, גישה שונה. בסיור דרך תערוכות "יהדות וורשה מתפארת לחורבן", באתרי ההדרכה הנוספים ובסדנאות, נתמקד בסיפוריהן של דמויות המנהיגות, בדילמות בהן עמדו וכיצד הכריעו, ומה היתה השפעתן על המרחב בו פעלו.
נדבר על המשמעות של מנהיגות בזמנים קשים, על ציפיות ממנהיגות ועל הערכים שראוי שיעמדו בבסיסה, ומה המשמעות של הדברים לימינו.
ניתן יהיה לשלב גם דילמות מנהיגות מתוך ימי הקמת הקיבוץ וקרבות מלחמת העצמאות או מפגש עדות.


מספר תוכנית: 25514
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי תיכון
היקף פעילות: יום ביקור של עד 6 שעות

 
אות חסיד אומות העולם מטעם יד ושם

"האם אני הייתי מוכן?" - חסידי אומות העולם

תקופת השואה העמידה לא פעם למבחן את ערכיהם האנושיים של בני האדם ואילצה רבים להתמודד עם דילמות קשות מנשוא. תוכנית זו תתמקד בסיפורי הצלה של יהודים ע"י חסידי אומות עולם שסיכנו את חייהם וחיי משפחתם וסביבתם על מנת להצילם. במהלך היום יעברו המבקרים במספר אתרי הדרכה בהם ייחשפו לסיפורי הצלה ולדילמות שעמדו בפני המצילים. תוך מעבר בתצוגות המוזיאון המספרות את סיפור יהדות ורשה 'מתפארת לחורבן' נתוודע לסיפורי הצלה של חסידי אומות עולם ולדילמות שעמדו בפניהם, נבקר בקברו של ולדיסלב קובלסקי, חסיד אומות עולם פולני שהציל כ-50 יהודים בוורשה וקבור ביד מרדכי, נעמיק בקשת התגובות האפשריות שעמדו בפני האנשים נוכח רדיפת היהודים ונקיים שיח ערכי על אפשרויות הבחירה, המוסר האנושי ומה ניתן לקחת מהנושא לחיינו היום.
ניתן להוסיף מפגש עם איש עדות מתקופת השואה שיספר את סיפורו ותקומתו האישית.

מספר תוכנית: 25497
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי תיכון
היקף פעילות: יום ביקור של עד 6 שעות

תמונת נוף של הקיבוץ מגבעת אנדרטת אנילביץ'

בונים קיבוץ בנגב​

סיפורו של יד קיבוץ יד מרדכי כולל בתוכו מאפיינים מרכזיים מהותיים של העלייה וההתיישבות בשנים שלפני קום המדינה. הוא הוקם על ידי קבוצה קטנה של חלוצים ששאפו לחיי שיתוף וסולידריות, התיישבו בנגב תוך התמודדות עם תנאי המחיה הקשים ועמדו במלחמת העצמאות בקרב פנים אל פנים אל מול הכוח המצרי.
התלמידים יכירו את סיפורו של הקיבוץ מתוך הקשר זה כמקרה מדגים של חלוציות וציונות. הביקור יכלול סיור חוויתי ופעיל, כולל משימות וחידות ברחבי הקיבוץ ובאתרים ההיסטוריים בו שממחישים ומחיים את אירועי העבר. את מסגרת הסיפור יקבלו התלמידים באמצעות משחק לוח רצפתי ענק בו יעבדו בקבוצות, יידרשו לשיתוף פעולה ויתמודדו עם אתגרים מסוגים שונים.

ניתן לשלב במהלך היום גם מפגש עם חבר/ת קיבוץ שהיו ילדים במלחמת העצמאות לשמיעת חוויות וזיכרונות אישיים.

מספר תוכנית: 25514
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי יסודי (כיתות ג'-ו')
היקף פעילות: יום ביקור של עד 5 שעות

הפלייר של תכנית ההכנה למסע לפולין

הכנה למסע לפולין

התוכנית כוללת בתוכה ביקור בתערוכות המוזיאון, מפגשי עדות עם ניצולי שואה וסדנאות מגוונות בנושא ההיסטוריה של השואה וזיכרונה, כמו גם נושאים ספציפיים הקשורים למסע לפולין: ההיסטוריה של יהדות פולין, יהדות פולין בין שתי מלחמות עולם, תנועות הנוער היהודיות בין שתי מלחמות עולם, מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית, השואה בפולין גטאות, גטו ורשה, מחנות ריכוז ומחנות השמדה, הצלה בידי חסידי אומות עולם, מרד גטו ורשה ועוד. ההדרכה במוזיאון כוללת שימוש במגוון כלים חינוכיים, דיגיטליים ושיתופיים המאפשרים את מעורבות המבקרים בתהליכי הלמידה כמו גם עידוד חשיבה ביקורתית, עיסוק בדילמות ושאילת שאלות ערכיות.תוכנית ההכנה למסע במוזיאון יד מרדכי מאפשרת לתלמידים להיחשף לסיפור השואה וספציפית לסיפור של גטו ורשה, כמו גם לראות את מודל גטו ורשה היחיד מסוגו בעולם, המאפשר להבין מה היה גטו ורשה, כיוון שהיום אין לו אלא שרידים מעטים ביותר בעיר ורשה.

מספר תוכנית: 35041
סל מענה: חינוך חברתי-ערכי והעשרה (תת סל: מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים)
קהל היעד: תלמידי תיכון
היקף פעילות: 4-8 שעות

לוגו מוזיאון יד מרדכי 'משואה לתקומה' המכון להוראת השואה - קיבוץ יד מרדכי

הזמנת פעילות

דילוג לתוכן