חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המכון להוראת השואה / תוכניות, סיורים ומסלולים מותאמים למערכת החינוך/ימי עיון חד יומיים

יהדות וורשה - מתפארת לחורבן

"שעה לשעה ואפילו מרגע לרגע וורשה היהודית מתפוררת, נחרבת, מתמעטת ומתקטנת. טובי בניה יוצאים בגולה"  

(מתוך "מגילת יסורין" / חיים אהרון קפלן, 1942) 

רחוב בגטו ורשה

ביום העיון הזה נעסוק בסקירת חיי היומיום ובמאפיינים של יהדות וורשה בין שתי מלחמות העולם.

תיאור חיי היהודים עם פרוץ המלחמה, הכיבוש והגזירות שיצרו מציאות חיים בלתי אפשרית, הקמת הגטו, חיי היומיום וההתמודדות עם קשיי הרעב, הצפיפות והמחלות.

מוסדות ודמויות מרכזיות שהשפיעו על חיי היהודים בגטו, וכן סיפור מרד גטו וורשה. חילוקי דיעות פנימיים – "האם להתקומם נגד הגרמנים? ואם כן – היכן וכיצד?" – דילמות שניצבו בפני הנהגת הגטו.

מה בתכנית

9:15 – 9:00

הגעת והתארגנות

10:00 – 9:15

בית תנועות הנוער, תנועות הנוער בפולין ובוורשה בפרט. 

12:00 – 10:00

סיור במוזיאון: חיי היהודים בפולין ובוורשה בפרט טרם המלחמה, חיי היהודים עם פרוץ המלחמה והגזירות, הקמת הגטו, דגם גטו וורשה ומאפייניו.

12:30 – 12:00

הפסקה

13:00 – 12:30

הבונקר במילא 18 וסיפור מרד גטו וורשה.

13:45 – 13:00

שמיעת עדות ניצול שואה / הקרנת סרט.

14:00 – 13:45

הפסקה

15:00 – 14:00

סדנה: "חיי היומיום בגטו וורשה – אתגרים ודילמות".

15:30 – 15:00

סיכום ועיבוד היום

לוגו מוזיאון יד מרדכי 'משואה לתקומה' המכון להוראת השואה - קיבוץ יד מרדכי

הזמנת פעילות

דילוג לתוכן