חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המכון להוראת השואה / תוכניות, סיורים ומסלולים מותאמים למערכת החינוך/ימי עיון חד יומיים

זרמים ביהדות

יום העיון יעסוק בגווניהן השונים של הקהילות היהודיות בדגש על קהילת יהודי וורשה.

נכיר את הזרמים השונים שחיו אלה לצד אלה, נדבר על ההשפעות החברתיות והתרבותיות שהובילו לשינויים בזרמים ובקבוצות השונות. מה היו האירועים המרכזיים שהובילו להתפתחות הזרמים השונים? מה עלה בגורלם בתקופת השואה והאם השתייכותם לזרם זה או אחר השפיעה על גורלם?

בני נוער בגטו ורשה

מה בתכנית

9:15 – 9:00

הגעת והתארגנות

10:15 – 9:15

הרצאה: "אנו, יהודי פולין".

12:00 – 10:15

סיור במוזיאון, בדגש על נושא "הזרמים השונים ביהדות", תערוכת יהדות וורשה "מתפארת לחורבן", השנה הראשונה למלחמה והגזירות, סיפור הקמת הגטו, דגם גטו וורשה, הבונקר וסיפור המרד. 

12:30 – 12:00

הפסקה

13:30 – 12:30

סדנה: " יהדות פולין, פנים רבות לה".

14:00 – 13:30

סיכום ועיבוד היום

לוגו מוזיאון יד מרדכי 'משואה לתקומה' המכון להוראת השואה - קיבוץ יד מרדכי

הזמנת פעילות

דילוג לתוכן